BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум 17.07.2019.
BEONIA* (%) 1.55
Дневна промена (п.п.) -0.06
Обим (млн RSD) 5,250.00
Дневна промена (млн RSD) 750.00
Минимална стопа (%) 1.50
Максимална стопа (%) 1.60
Стандардна девијација (п.п.) 0.04
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ