latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Питања и одговори - Право јавности да зна

16.08.2019. Танјуг - питања у вези с конверзијом кредита индексираних у швајцарским францима
14.08.2019. Блиц (портал) - Питања у вези сa страним директним инвестицијама
12.08.2019. Блиц – у вези с добровољним пензијским фондовима
10.08.2019. Новости – у вези с новом проценом вредности некретнина
08.08.2019. Блиц (портал) – Питања у вези с „кредитном паузом“
06.08.2019. Новости - Питања у вези с куповином америчког долара у мењачницама
02.08.2019. Блиц (портал) - Питања у вези с смањењем камата ФЕД-а и утицајем на Србију
31.07.2019. Инсајдер – Питања у вези с обрачуном и наплатом туристичких аранжмана у иностранству по званичном средњем курсу НБС
30.07.2019. Дневник – у вези с одредбама Закона о трговини које се односе на обавезу туристичких агенција да примењују званични средњи курс динара
23.07.2019. Агенција Блумберг – Питања у вези с инфлационим циљем
19.07.2019. Портал Банкар.рс - у вези с подизањем новца на банкомату друге банке
19.07.2019. Блиц,– у вези с количином злата у оквиру девизних резерви
19.07.2019. Танјуг - Питања у вези с инстант плаћањем и мобилним банкарством
17.07.2019. Новости - Питања у вези с ефектима предузетих мера поводом кредитирања становништва по неоправдано дугим роковима
05.07.2019. Портал Телеграф – О губитку картице на одмору
04.07.2019. Новости – у вези с конверзијом кредита индексираних у швајцарским францима
04.07.2019. Курир – у вези с фирмом која даје позајмице грађанима и уновчава чекове
01.07.2019. Курир – у вези с дознакама
15.06.2019. Блиц – у вези с отплатом дугова бивше СФРЈ
09.06.2019. Политика - у вези с ограничавањем износа за плаћања готовином
04.06.2019. РТС - Питања у вези с увођењем личног банкрота
03.06.2019. Политика – у вези са добровољним пензијским фондовима
24.05.2019. Политика – у вези с плаћањима према земљама које су класификоване као офшор зоне
08.05.2019. Политика - Питања у вези с пословањем Агроинвест фонда који кредитира предузетнике
25.04.2019. Портал Нове економије – Питања у вези с резервама злата
21.04.2019. Дневник – у вези с фалсификованим новчаницама
20.03.2019. Политика - у вези с пресудом поводом наплате трошкова осигурања код НКОСК-а
18.03.2019. Курир - Питања у вези сa изгубљеним или украденим чековима
18.03.2019. Новости - Питања у вези сa кредитном способношћу клијената
16.03.2019. Блиц - Питања у вези сa контролама пословања у области осиграња од аутоодговорности