latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика

Монетарна политика

Народна банка Србије је јавна институција одговорна за чување вредности, односно куповне снаге новца.

Монетарна и финансијска стабилност

Кључна улога Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у валуту.

Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем, у коме банке и друге финансијске организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

Функције Народне банке Србије

  • Народна банка Србије управља новцем и каматним стопама како би остварила ниску, стабилну и предвидиву стопу инфлације, чиме ствара амбијент за постизање одрживог економског развоја и раста запослености.
  • Старајући се о вредности националне валуте, доприноси расту животног стандарда грађана.
  • Управљајући новцем и кредитима, Народна банка Србије утиче на јачање и чување поверења јавности у динар, што привредницима и грађанима олакшава доношење пословних одлука и планирање будућности.
  • Народна банка Србије утиче на финансијску стабилност, обезбеђујући сигурност и ефикасност платног система и надгледајући и контролишући активност пословних банака и других финансијских организација.
  • Народна банка Србије је банкар државе и управља девизним резервама земље.

Кретање инфлације у марту 2018
2018-04-12 14:32:14.0 Према подацима Републичког завода за статистику, раст потрошачких цена у марту износио је 0,1%...
 
Референтна каматна стопа смањена на 3 одсто
2018-04-12 11:58:53.0 Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3 одсто....
 
Статистички билтен – фебруар 2018. године
2018-03-30 15:23:02.0 Статистички билтен – фебруар 2018. године
Анкета о кредитној активности банака – IV тромесечје 2017. године
2018-03-29 18:05:31.0 Резултати анкете и Извештај о резултатима анкете о кредитној активности банака за четврто тромесечје 2017. године
Резултати фебруарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-03-28 13:14:34.0 Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима фебруарске анкете...
 
Сазнајте више
Прописи
Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације
Меморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији
Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2020.
Погледајте...
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Дневна ликвидност банкарског сектора