latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта

Операције Народне банке Србије на девизном тржишту - саопштења

Девизне интервенције

Народна банка Србије спроводи режим руковођено пливајућег девизног курса. Девизни курс се формира слободно, на основу понуде и тражње девиза, а Народна банка Србије може да спроводи интервенције на девизном тржишту ради смањења прекомерних краткорочних осцилација курса динара, очувања ценовне и финансијске стабилности и одржавања адекватног нивоа девизних резерви, у складу с Меморандумом Народне банке Србије о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији и програмима монетарне политике.

Девизне своп аукције

Народна банка Србије, у складу с календаром редовних девизних своп аукција EUR/RSD, организује двонедељне и тромесечне аукције своп продаје девиза – евра за динаре и аукције своп куповине девиза – евра за динаре. Девизне своп аукције Народна банка Србије организује ради подстицања развоја међубанкарског своп тржишта, као и подршке ефикаснијем управљању ликвидношћу банкарског сектора и превазилажењу проблема у вези са ограничењима у међубанкарској трговини на тржишту новца.


Саопштења

Народна банка Србијe интервенисала куповином девиза, званични средњи курс EUR/RSD у понедељак, 23. септембра 117,5843
20.09.2019. Народна банка Србије данас је интервенисала куповином...
 
Двонедељне девизне своп аукције EUR/RSD
20.09.2019. На данашњим двонедељним девизним своп аукцијама EUR/RSD, Народна банка Србије је, на аукцији обезбеђења додатне евро – ликвидности, своп продала 7 милионa евра по просечним пондерисаним своп поенима од 626 и на аукцији обезбеђења додатне динарске ликвидности своп купила 7 милионa евра по просечним пондерисаним своп поенима од 640.
 
Народна банка Србијe интервенисала куповином девиза, званични средњи курс EUR/RSD сутра 117,5937
19.09.2019. Народна банка Србије данас је интервенисала куповином...
 
Званични средњи курс EUR/RSD сутра 117,5946
18.09.2019. Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на кретање девизног курса...
 
Званични средњи курс EUR/RSD сутра 117,6067
17.09.2019. Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на...