latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Рад IPS НБС система у августу
03.09.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у августу...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у августу
03.09.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у августу, за 22 радна дана...
 
Плаћање DinaCard картицом на шалтерима Управе за трезор
08.08.2019. DinaCard картица је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија могуће без провизије измирити обавезе по основу:
 
Рад IPS НБС система за јул
05.08.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у јулу реализовано је 483.565 плаћања...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јун
02.07.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јуну, за 20 радних дана...
 
Рад IPS НБС система за јун
02.07.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у јуну...
 
Рад IPS НБС система за мај 2019.
04.06.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у мају реализовано је...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за мај
04.06.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у мају, за 21 радни дан, реализовано је укупно 20,3 милиона...
 
Рад IPS НБС система у априлу
08.05.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у априлу реализовано је 451.483 плаћања...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у априлу
08.05.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у априлу, за 20 радних дана, реализовано је укупно 19,7 милиона плаћања...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Накнаде у вези с пружањем услуге инстант трансфера одобрења
Водич за трговце - Закон о међубанкарским накнадама
Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима