latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијски лизинг

Надзор финансијског лизинга

Законом о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу Народној банци Србије је поверен надзор над пословањем давалаца финансијског лизинга. Овим законом Народна банка Србије је одређена и као институција која издаје дозволе за обављање послова финансијског лизинга, даје сагласност на именовање органа управљања давалаца финансијског лизинга и предузима корективне мере према даваоцима лизинга у случајевима када се надзором утврде незаконитости и неправилности у њиховом пословању.

Народна банка Србије доноси и подзаконске акте предвиђене Законом о финансијском лизингу, којима ближе уређује пословање давалаца финансијског лизинга.

Основни циљеви надзора пословања давалаца финансијског лизинга су:

  • јачање поверења јавности у финансијски сектор и лизинг,
  • обезбеђивање транспарентности финансијског тржишта,
  • развој финансијског тржишта заснован на фер конкуренцији,
  • заштита и едукација потрошача,
  • ефикасно спровођење консолидоване супервизије учесника у финансијском сектору.

Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2017. године
2018-05-17 17:53:06.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2017. године
Анализа одговора давалаца финансијског лизинга на упитник о активностима давалаца финансијског лизинга из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма за период април – септембар 2017. године
2018-01-16 16:00:29.0 Анализа одговора давалаца финансијског лизинга на упитник о активностима давалаца финансијског лизинга из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма за период април–септембар 2017. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
2018-01-04 11:26:27.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за друго тромесечје 2017. године
2017-09-13 17:33:13.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за друго тромесечје 2017. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-22 15:02:54.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
Погледајте...
Шта је финансијски лизинг
Прописи
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Одговори на најчешће постављана питања у вези са применом Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма