latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2017. године
2017-10-04 11:41:14.0 Стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2017. године биће одржан...
Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2017. године
2017-09-11 16:07:14.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2017. године
Стрес-тест осигурања у Србији
2017-09-08 14:09:02.0 Народна банка Србије, у складу са својом функцијом супервизора сектора осигурања...
 
Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара за лица која испуњавају прописане услове за јунски испитни рок
2017-06-13 15:28:15.0 Резултати полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара за лица која испуњавају прописане услове за јунски испитни рок
Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-12 14:45:55.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора