latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда
2018-04-16 13:30:52.0 Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова...
 
Имплементација Солвентности II у Србији
2018-03-16 09:41:42.0 У складу с трећом ревизијом Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, Извршни одбор Народне банке Србије...
 
Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у децембарском испитном року 2017. године
2017-12-28 12:29:45.0 Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у децембарском испитном року 2017. године
Извештај о прелиминарним резултатима испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у децембарском испитном року
2017-12-20 12:44:16.0 Извештај о прелиминарним резултатима испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у децембарском испитном року
Сектор осигурања у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
2017-12-04 15:35:53.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора