Народна банка Србије
 
Публикације

Годишњи извештај о стабилности финансијског система

 

Погледајте
Годишњи извештај о стабилности финансијског система – архива

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У том циљу, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, кретања с различитих сегмената финансијског тржишта. У Извештају се обрађују и теме одрживости јавног и спољног дуга на претпостављена стрес-сценарија. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, кроз велики број стручних осврта.

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2017. годину

Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2017 – јул 2018. године

Говор Јоргованке Табаковић, гувернера Народне банке Србије, на презентацији
Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2017. годину

Говор Диане Драгутиновић, вицегувернера Народне банке Србије, на презентацији
Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2017. годину


Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2017.
30. јул 2018.


 

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Контрациклични заштитни слој капитала
Осврт 2: Заштитни слој капитала за структурни системски ризик
Осврт 3: Детерминанте проблематичних кредита
Осврт 4: Ефекат претпоставки сценарија макропруденцијалних стрес-тестова на заштитне слојеве капитала
Осврт 5: Развој fintech-a и утицај на финансијску стабилност
Осврт 6: Национални картични систем DinaCard
Осврт 7: Процена ефеката активности предвиђених Стратегијом за решавање проблематичних кредита

Табеле и графикони (XLS):