latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације

 


Трендови у кредитној активности
2019-03-01 16:26:13.0 Трендови у кредитној активности - четврто тромесечје 2018. године
Анкета о кредитној активности банака – IV тромесечје 2018. године
2019-03-01 16:16:41.0 Резултати анкете и Извештај о резултатима анкете о кредитној активности банака за четврто тромесечје 2018. године
Статистички билтен – јануар 2019. године
2019-02-28 15:07:26.0 Статистички билтен – јануар 2019. године
Резултати јануарске анкете о инфлационим очекивањима
2019-02-26 10:43:35.0 Према резултатима јануарске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде...
 
Извештај о инфлацији – фебруар 2019.
2019-02-13 10:01:14.0 Извештај о инфлацији – фебруар 2019.