latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну

2018-06-22 15:11:28.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2018-06-22 13:56:20.0 Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
2018-06-20 09:46:28.0 Београдски истраживачки семинар у Народној банци Србије
2018-06-19 16:16:26.0 Информације о ефективној каматној стопи за изабране производе
2018-06-19 11:47:22.0 Усвојена Одлука o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке
2018-06-19 11:41:58.0 Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу
2018-06-19 10:34:12.0 Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
2018-06-15 23:00:55.0 Агенција Standard & Poor’s задржала стабилне изгледе за побољшање кредитног рејтинга Србије
2018-06-15 22:28:26.0 Агенција Fitch Ratings задржала стабилне изгледе за побољшање кредитног рејтинга Србије
2018-06-13 10:02:29.0 Република Србијa посвећена примени најбољих међународних статистичких стандарда
2018-06-12 16:55:57.0 Кретање инфлације у мају
2018-06-12 15:26:40.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2018-06-12 13:57:49.0 Трендови у кредитној активности
2018-06-12 13:50:30.0 Анкета о кредитној активности банака – I тромесечје 2018. године
2018-06-12 10:25:25.0 Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у мајском испитном року 2018. године

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, одговори...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 

 

Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 12. 04. 2018)
 
Референтна каматна стопа
 
3,00%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

1,75%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

4,25%

Историјски преглед

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у
мају 2018:


2,1
Циљана инфлација  3±1,5%
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2018.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – мај 2018.>>>

Седнице Извршног одбора

 

 
Посетите
Архив
Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)