latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну

2017-04-26 09:31:42.0 Oбавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2017. године
2017-04-24 14:20:16.0 Резултати мартовске анкете о инфлационим очекивањима
2017-04-24 12:15:12.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2017-04-21 12:02:22.0 Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за мајски испитни рок.
2017-04-13 12:59:39.0 Утицај хладног времена на инфлацију у 2017. години
2017-04-13 10:57:30.0 „Таково осигурању” дозвола одузета по закону, одговорност на власницима и руководству
2017-04-12 16:04:35.0 Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у марту
2017-04-12 14:39:49.0 Кретање инфлације у марту
2017-04-12 10:18:55.0 Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
2017-04-11 15:58:41.0 Завршена прва фаза имплементације Солвентности 2 у Републици Србији
2017-04-11 11:57:59.0 Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
2017-04-10 16:12:58.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2017-04-07 12:58:40.0 Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-март 2017. године
2017-04-05 11:04:02.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2016. године
2017-04-04 12:13:37.0 Обавештење о полагању стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фондуза мајски испитни рок

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, одговори...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 

 

Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 7. 7. 2016)
 
Референтна каматна стопа
 
4,00%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

2,50%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

5,50%

Историјски преглед

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у марту 2017:

3,6
Циљана инфлација  3±1,5%
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2018.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – фебруар 2017.>>>

Седнице Извршног одбора

 

 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)