latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-09-29 11:20:57.0

Ради подстицања коришћења платних картица, грађанима омогућено подизање готовине на продајним местима приликом куповине робе

Народна банка Србије и Министарство финансија обавештавају јавност да ће у наредном периоду бити уведена нова услуга, у свету позната као cash back. Ова услуга подразумева да ће грађани током куповине робе и услуга у објектима који се баве трговинском делатношћу, уз плаћање платном картицом, моћи истовремено да подигну и готов новац код продавца на ПОС терминалу, на самом продајном месту.

Народна банка Србије и Министарство финансија истичу да, са аспекта њихове надлежности, не постоје сметње за пружање ове услуге, а одлука о томе да се потрошачима и трговцима омогући та услуга – јесте на картичним системима, издаваоцима и прихватиоцима платних картица. Cash back услуга може бити омогућена у свим објектима који се баве трговинском делатношћу и имају ПОС терминале – у продавницама, киосцима, супермаркетима, мегамаркетима и др. Услов за пружање cash back услуге јесте да је исплата готовине повезана с трансакцијом којом се плаћају роба и услуга.

Конкретно, то би значило да би потрошач, када у супермаркету плаћа картицом робу у вредности од 2.000 динара, могао и да подигне одређени износ динара у готовини (нпр. 1.000 динара), тако да обе трансакције изврши једним коришћењем платне картице на ПОС терминалу (у конкретном примеру, у износу од 3.000 динара). Максимални износ готовине који се може подићи, по правилу, уређује се правилима рада картичних система, при чему трговац може одредити и нижи износ, о чему је дужан да обавести потрошача. Такође, правилима рада картичних система најчешће се не прописује минимална вредност робе која се купује као услов да би се исплатио готов новац.

Из угла трговаца, ова опција подразумева да се готовина у благајни, исплатом потрошачу, претвара у депозитни новац на рачуну трговца (који се преноси с рачуна потрошача на рачун трговца), чиме трговац испуњава део обавезе уплате пазара на текући рачун, која је прописана Законом о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност. На тај начин смањује се и број одлазака трговаца у банку ради уплате пазара, чиме се смањују и безбедносни ризици повезани с тиме, као и трошкови које трговци имају по основу накнада које плаћају банци.

Cash back услуга не захтева издавање посебног одобрења трговцима (јер не представља платну услугу на коју се примењује Закон о платним услугама). Код трговца, мења се само облик примљеног новца – пазар прелази у депозитни новац за износ готовине који се исплати потрошачу.

Ова услуга представља додатни начин да се подигне готовина, што је посебно значајно за становништво у срединама у којима не постоји развијена мрежа банкомата. Такође, потрошач штеди време, будући да не треба да размишља о одласку на друго место како би подигао готовину са свог рачуна.

Уверени смо да ће стварање услова за пружање наведене услуге допринети већој употреби платних картица и других савремених облика плаћања, смањити обим сиве економије и подстаћи грађане да користе финансијске услуге, што су претпоставке стабилног и одрживог привредног раста.

Кабинет гувернера