latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-10-03 16:25:19.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални раст бруто домаћег производа у 2016. години износио је 2,8%.

Индустријска производња је у августу 2017, према подацима РЗС-а, забележила десезонирани раст од 2,2%, док је у односу на исти месец претходне године била виша за 7,3%. Посматрано према структури, прерађивачка индустрија бележи међугодишњи раст од 9,7%, а сектор рударства раст од 4,7%, док је производња у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром мања за 1,1%. У периоду јануар – август 2017, у односу на исти период претходне године, укупна индустријска производња повећана је за 3,0%.

Прерађивачка индустрија је, према десезонираним подацима, у августу забележила раст од 2,1%. Највећи позитиван допринос месечном расту прерађивачке индустрије потекао је од производње машина и опреме, производа од гуме и пластике и деривата нафте. У периоду јануар – август, међугодишњи раст прерађивачке индустрије износи 6,5%.

Према подацима Републичког завода за статистику, промет робе у трговини на мало је у августу био реално виши за 4,4% међугодишње. У периоду јануар – август, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало већи је за 4,2%.

Према подацима Републичког завода за статистику, у августу је у односу на исти месец претходне године забележен раст робног извоза од 14,7%, док је истовремено увоз био виши за 12,9%. Према десезонираним подацима, извоз робе је у односу на јул повећан за 4,0%, а увоз за 0,7%. У периоду јануар – август, у односу на исти период претходне године, бележи се раст спољнотрговинске размене - извоз је већи за 13,4%, а увоз за 13,1%.

Кабинет гувернера