latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-10-12 12:41:13.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у септембру

Девизне резерве Народне банке Србије на крају септембра износиле су 10.635,7 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 210 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга. To je двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама. Бруто девизне резерве у септембру су за 358,0 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају септембра износиле су 8.895,0 милиона евра, што је за 306,0 милиона евра више него на крају августа и представља њихов највиши ниво од 2000. године.

Девизне резерве Народне банке Србије у септембру су, у највећој мери, повећане по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на међубанкарском девизном тржишту (прилив од 165,0 милиона евра). Поред тога, на повећање девизних резерви утицали су и нето приливи по основу веће продаје од доспећа девизних хартија од вредности (60,9 милиона евра), донација и повећања издвајања девизне обавезне резерве (укупно 48,9 милиона евра), као и доброг управљања девизним резервама и другим основима (укупно 69,6 милиона евра). Позитиван утицај на девизне резерве имао је и ефекат промена међувалутних односа на међународном финансијском тржишту, у нето износу од 19,9 милиона евра. С друге стране, једино су нето раздужење државе по основу кредита и сервисирање старе девизне штедње утицали у смеру смањења девизних резерви (укупно 6,3 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у септембру износио је 735,6 милиона евра и био је за 146,2 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих девет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4.444,9 милиона евра.
У септембру је забележена номинална депрецијација динара према евру од 0,2%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 150 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера