latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-01-17 21:36:34.0

Народна банка Србије најоштрије демантује да је банкама забранила да дају кредите медијима

Народна банка Србије најоштрије демантује наводе појединих медија да је „практично банкама које послују на територији Србије забранила да дају кредите медијима” и истиче да прописима нису дефинисани клијенти нити услови које клијенти морају да испуне како би им банке одобриле кредит.

Народна банка Србије ни на који начин није ограничила право банака да уреде принципе по којима одобравају кредите. Одлуку о томе да ли ће клијенту одобрити кредит, банка доноси у складу с начелом слободе уговарања, својом пословном политиком и унутрашњим актима.

Банке су, у складу с прописима којима се уређује њихово пословање, дужне да, ради адекватног и ефикасног управљања кредитним ризиком, успоставе одговарајући кредитни процес и да у оквиру тог процеса уреде критеријуме и принципе за одобравање пласмана.

Истовремено, банке су при доношењу одлуке о одобравању пласмана дужне да процене финансијско стање дужника – правног лица, односно кредитну способност дужника – физичког лица, као и вредност и правну сигурност његове кредитне заштите и друге релевантне факторе.

Народна банка Србије позива све заинтересоване да ове наводе провере и у банкама које послују у Србији.

Истовремено, Народна банка Србије напомиње да су подаци у вези с контролом на нивоу појединачних банака поверљиви, као и да приликом контроле не цени делатност дужника, односно чињеницу да се ради о медију, па би такво тумачење било тенденциозно и злонамерно.

Кабинет гувернера