latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-02-01 07:19:21.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у четвртом тромесечју 2017. године износио је 2,5%.

Када је реч о укупној индустрији, Србија је у 2017. години остварила раст од 3,5%. У оквиру индустрије, производња у прерађивачком сектору је на годишњем нивоу порасла за 6,4%, рударство – за 2,7%, док је производња електричне енергије, гаса и паре опала за 6,2%.

У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у три четвртине области, а највећи позитивни допринос потекао је од производње машина и опреме, производа од гуме и пластике, хемијских и металних производа и електричне опреме.

Реални промет у трговини на мало у 2017. години порастао је за 3,7%. Такође, порасли су и извоз и увоз робе у еврима за 12,0% и 13,8%, респективно.

Кабинет гувернерa