latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-02-12 16:31:41.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јануару

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају јануара износиле 9.647,7 милиона евра (према прелиминарним подацима), чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 180 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга. То је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама. Девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима (нето девизне резерве) износиле су на крају јануара 7.913,0 милиона евра. Бруто девизне резерве су у јануару смањене за 314,0 милиона евра, а нето девизне резерве за 361,0 милион евра.

У јануару су приливи у девизне резерве остварени по основу - нето продаје (већа продаја од доспећа) девизних хартија од вредности,  издвајања девизне обавезне резерве банака, донација, као и по другим основима покрили готово половину одлива по основу интервенција Народне банке Србије продајом девиза на међубанкарском девизном тржишту (нето смањење 111,5 милиона евра). Нето раздужење државе по основу девизних кредита (61,3 милиона евра), као и негативан ефекат међувалутних промена на међународном финансијском тржишту (141,2 милиона евра) допринели су у највећој мери смањењу девизних резерви у јануару текуће године.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јануару износио је 882,8 милиона евра и био је за 569,7 милиона мањи него у претходном месецу.

У јануару је забележена номинална депрецијација динара у односу на евро од 0,2%, а Народна банка Србије је ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса интервенисала на међубанкарском девизном тржишту продајом 180 милиона евра.

Кабинет гувернера