latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.05.2019.

Саопштење о организовању додатне своп аукције девиза EUR/RSD

Народна банка Србије је данас, шести пут у 2019. години, организовала додатну двонедељну своп аукцију, на којој је у првом краку на рок од две недеље од банака своп купила девизе – евре за динаре у износу од 87 милиона евра, по просечним пондерисаним своп поенима од 990, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност у износу од 10,3 милијарде динара.

С обзиром на успешност у остварењу планираних циљева на претходним додатним своп аукцијама, данашња аукција, чији први крак доспева првог радног дана новог обрачунског периода издвајања обавезне резерве банака, организована је како би се и на почетку овог периода наставило са одржањем релативне стабилности краткорочних тржишних каматних стопа.

Народна банка Србије ће и даље пажљиво пратити кретања на домаћем финансијском тржишту и по потреби реаговати како би обезбедила наставак његовог несметаног функционисања.

Кабинет гувернера