latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

17.05.2019.

Резултати априлске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима априлске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину и за две године дана унапред наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања за годину дана унапред благо су повишена у односу на март и износе 2,8% код финансијског сектора и 2,6% код привреде, чиме су се приближила централној вредности циља.

Инфлациона очекивања финансијског сектора за две године унапред већ седам месеци узастопно се налазе тачно на централној вредности циља (3,0%). Средњорочна инфлациона очекивања привредника остала су непромењена у односу на март и износе 2,9%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера