latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

19.07.2019.

Резултати јунске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима јунске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину и за две године унапред наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања за годину дана унапред нижа су у јуну него у мају и износе 2,8% код финансијског сектора и 2,5% код привреде.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две године унапред, финансијски сектор је у јуну задржао своја очекивања на централној вредности циља (3,0%), док су очекивања сектора привреде благо снижена у односу на мај и износе 2,8%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије  у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера