ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Finansijska stabilnost | Pokazatelji finansijske stabilnosti

Pokazatelji finansijske stabilnosti

U cilju uspešnog obavljanja aktivnosti očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti u Narodnoj banci Srbije izrađuje se skup makroprudencijalnih pokazatelja čiji je cilj kontrola i upravljanje sistemskim rizikom u finansijskom sistemu zemlje.

Odabrani makroprudencijalni pokazatelji finansijskog sektora

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. T1 2019.
Regulatorni kapital u odnosu na rizičnu aktivu 21,9 21,4 19,9 19,1 19,9 20,9 20,0 20,9 21,8 22,6 22,3 23,7
Osnovni kapital u odnosu na rizičnu aktivu 17,9 16,5 15,9 18,1 19,0 19,3 17,6 18,8 20,0 21,6 21,1 22,6
Neto problematični krediti u odnosu na regulatorni
kapital
15,5 26,9 35,5 52,1 52,3 55,9 56,0 44,0 27,1 17,7 9,7 8,2
Problematični krediti u odnosu na ukupne kredite 11,3 15,7 16,9 19,0 18,6 21,4 21,5 21,6 17,0 9,8 5,7 5,5
Ispravka vrednosti problematičnih kredita u odnosu na
bruto problematične kredite
56,9 50,9 47,2 51,0 50,0 50,9 54,9 62,3 67,8 58,1 60,2 61,3
Prinos na aktivu 2,1 1,0 1,1 0,0 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,7 2,1 2,2 1,7
Prinos na kapital 9,0 4,6 5,3 0,2 2,0 -0,4 0,6 1,5 3,3 10,5 11,3 9,7
Likvidna aktiva u odnosu na kratkoročne obaveze 75,7 75,1 70,1 70,6 65,0 66,4 66,7 61,3 56,6 50,9 50,5 51,9
Likvidna aktiva u odnosu na ukupnu aktivu 47,8 49,0 43,7 42,3 38,9 41,0 42,2 40,5 38,9 35,1 35,7 36,6
Neto otvorena devizna pozicija u odnosu na regulatorni kapital 4,2 1,1 1,6 4,2 4,6 3,3 2,6 2,8 2,3 2,4 4,3 0,5

Pored analize makroprudencijalnih pokazatelja, međusobno povezani modeli koji opisuju ponašanje banaka, preduzeća i domaćinstva služe za ocenu ranjivosti, kako pojedinačnih institucija, tako i finansijskog sektora u celini i predstavljaju analitičku podršku u procesu donošenje makroprudencijalnih odluka.

Više o kvantitativnim modelima i njihovim rezultatima: