EUR/RSD званични за 19.04.18.
Курс д-д м-м г-г опг
118,2363 0,0 0,0 4,6 0,2
USD/RSD званични за 19.04.18.
Курс д-д м-м г-г опг
95,5059 0,0 1,0 20,7 3,8
(-) депрецијација – слабљење динара у %
(+) апрецијација – јачање динара у %