Bilans stanja/uspeha banaka

Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 31.12.2018.
Ažurirano: 04.06.2019.
R. br.Poslovno ime bankeUkupna neto bilansna aktiva
(u 000 dinara)
1API Bank a.d. Beograd (1)10,256,179
2Addiko Bank a.d. Beograd (2)100,118,520
3Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd206,558,803
4Banca Intesa a.d. Beograd571,075,179
5Bank of China Srbija a.d. Beograd27,398,407
6Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd220,036,784
7Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad98,983,728
8Direktna banka a.d. Kragujevac (3)59,501,046
9Erste Bank a.d. Novi Sad202,932,012
10Eurobank a.d. Beograd (4)169,489,688
11Expobank a.d. Beograd (5)15,509,148
12Halkbank a.d. Beograd (6)56,905,090
13JUBMES banka a.d. Beograd15,623,162
14Komercijalna banka a.d. Beograd401,165,980
15MIRABANK a.d. Beograd5,937,892
16MTS banka a.d. Beograd (7)10,776,218
17NLB banka a.d. Beograd57,459,595
18Opportunity banka a.d. Novi Sad16,146,648
19OTP banka Srbija a.d. Novi Sad87,602,369
20ProCredit Bank a.d. Beograd111,057,393
21Raiffeisen banka a.d. Beograd291,924,334
22Sberbank Srbija a.d. Beograd (8)121,659,363
23Société Générale banka Srbija a.d. Beograd316,087,334
24Srpska banka a.d. Beograd12,887,132
25Telenor banka a.d. Beograd (9)15,930,961
26Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd437,400,289
27Vojvođanska banka a.d. Novi Sad133,632,244
UKUPNO:3,774,055,498

 

(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovno ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Promena poslovnog imena bivše Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Dana 2.6.2017. godine, Marfin banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(7) Promena poslovnog imena bivše Dunav banke a.d. Beograd.
(8) Promena poslovnog imena bivše Volksbank a.d. Beograd.
(9) Promena poslovnog imena bivše KBC Banke a.d. Beograd.