BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум 11.10.2019.
BEONIA* (%) 1.27
Дневна промена (п.п.) 0.00
Обим (млн RSD) 0.00
Дневна промена (млн RSD) -2,066.00
Минимална стопа (%) -
Максимална стопа (%) -
Стандардна девијација (п.п.) -
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ