Narodna banka Srbije
 
Finansijska tržišta

Stope zatezne kamate

 

Napomene:

1) Ukoliko je referentna/osnovna kamatna stopa utvrđena u određenom rasponu između minimalne i maksimalne kamatne stope, stopa zatezne kamate utvrđuje se kao aritmetička sredina minimalne i maksimalne referentne/osnovne kamatne stope uvećana za 8 p.p.

2) Centralna banka Bosne i Hercegovine ne utvrđuje referentnu/osnovnu stopu, već kao režim monetarne politike primenjuje valutni odbor zasnovan na fiksnom deviznom kursu nacionalne valute, konvertibilne marke, u odnosu na evro. Stoga se stopa zatezne kamate za konvertibilnu marku utvrđuje na osnovu referentne/osnovne kamatne stope Evropske centralne banke.