latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије | Архив и библиотека | Дигитални архив

Дигитални архив

Ради заштите и коришћења документарног и другог изворног материјала Народне банке Србије, Архив Народне банке Србије започео је просец његове дигитализације. Први такав пројекат било је дигитализовање Српских новина за период 1883-1919.

Дигитални архив Народне банке Србије јесте отворена збирка дигитализоване културне баштине која се периодично допуњује. У овом тренутку та збирка садржи серију Српских новина, објављених у периоду 1834-1919. година и серију Годишњих извештаја Привилеговане народне банке Краљевине Србије за године 1884-1920.

Око 16.800 бројева Српских новина, снимљених на скоро 80.000 слика, претраживо је по години, месецу и датуму излажења, а Годишњи извештаји, изворно штампани у 31 књизи, претраживи су по години на коју се извештај односи.

Српске новине (1834-1919) Претрага
Привилегована народна банка Краљевине Србије – годишњи извештаји (1884-1920)

***

У Дигиталном архиву, у случајевима када постоје два оштећена изворника (предлошка) истог текста, у циљу добијања целовотије слике дигитализована су оба изворника .

Погледајте...
Зборник података SEEMHN - Монетарна и економска статистика југоисточне Европе од деветнаестог века до другог светског рата