latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије | Историјат

Гувернери

Период оснивања Народне банке Србије


AleksaSpasic

FilipHristic

DjordjeVajfert

TihomiljMarkovic  
Алекса Спасић
март – октобар 1884.
Филип Христић
1885 – 1890.
Ђорђе Вајферт
1890 – 1902.
Тихомиљ Ј. Марковић
1902 – 1912.

Гувернери Народне банке Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца


DjordjeVajfert

LjubomirSreckovic
   
Ђорђе Вајферт
1912 – 1926.
Љубомир Срећковић
март – јуни 1928.
   

Гувернери Народне банке Краљевине Југославије


IgnjatBajloni

MelkoCingrija

MilanRadosavljevic

Dragutin Protić
Игњат Ј. Бајлони
1928 – 1934.
Мелко Чингрија, в.д. гувернера
април 1934 – фебруар 1935.
Др Милан Радосављевић
1935 – 1939.
јануар 1941 –
Др Драгутин К. Протић
1939 – 1940.

Гувернери Народне банке Федеративне Народне Републике Југославије


TanasijeZdravkovic

ObrenBlagojevic

MarjanDernastija

SergijeKrajger
Танасије Здравковић
28. XI 1945 – 30. IV 1946.
Обрен Благојевић
1. V 1946 – 31. XIII 1948.
Маријан Дермастија
1. I 1949 – 25. X 1951.
Сергије Крајгер
26. X 1951 – 30. VI 1953.

VojinGuzina

JankoSmole
   
Војин Гузина
1. VII 1953 – 20. VI 1958.
Јанко Смоле
21. VI 1958 – 15. VI 1962.
   

Гувернери Народне банке Социјалистичке Федеративне Републике Југославије


NikolaMiljanic

IvoPerisin

BranislavColanovic

KsenteBogoev
Др Никола Миљанић
16. VI 1962 – 31. V 1969.
Др Иво Перишин
1. IX 1969 – 31. XII 1971.
Бранислав Чолановић
1. III 1972 – 2. VI 1977.
Др Ксенте Богоев
3. VI 1977 – 25. XII 1981.

RadovanMakic

DusanVlatkovic  
   
Радован Макић
26. XII 1981 – 31. V 1986.
Душан Влатковић
1. VI 1986 – 14. VII 1992.
   

Гувернери Народне банке Савезне Републике Југославије


VukOgnjenovic

BorislavAtanackovic

DragoslavAvramovic

DusanVlatkovic
Мр Вук Огњановић
15. VII 1992 – 15. VII 1993.
Борисав Атанацковић
16. VII 1993 – 20. X 1993.
Проф. др Драгослав Аврамовић
2. III 1994 – 15. V 1996.
Душан Влатковић
26. VI 1997 – 27. XI 2000.

MladjanDinkic
     
Млађан Динкић
28. XI 2000 – 3. II 2003.
     

Гувернери Народне банке Србије


MladjanDinkic

KoriUdovicki

Radovan Jelašić

Гувернер Дејан Шошкић
Млађан Динкић
4. II 2003 – 22. VII 2003.
Др Кори Удовички
23. VII 2003 – 25. II 2004.
Радован Јелашић
25. II 2004 – 28. VII 2010.
Др Дејан Шошкић
29. VII 2010 – 6. VIII 2012.