latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Контакти према организационој структури

 

КАБИНЕТ ГУВЕРНЕРА Телефон: 011/3027-194, 3027-343
ГУВЕРНЕР Факс: 011/3027-394
Јоргованка Табаковић Имејл: kabinetguvernera@nbs.rs

САВЕТ ГУВЕРНЕРА Телефон: 011/3028-704
   Факс: 011/3027-394
  Имејл: savetnbs@nbs.rs

ВИЦЕГУВЕРНЕР Телефон: 011/3338-589
Жељко Јовић Имејл: supervizija@nbs.rs

ВИЦЕГУВЕРНЕР Телефон: 011/3027-292 
Ана Ивковић Факс: 011/3283-661 
  Имејл: saradnja.ifo@nbs.rs

ВИЦЕГУВЕРНЕР Телефон: 011/3338-050 
Драгана Станић Факс: 011/3338-088
  Имејл: platni.sistem@nbs.rs 

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА Телефон: 011/3027-296, 3027-346
Гојко Бјелановић Факс: 011/3028-792
  Имејл: gen.sek@nbs.rs

СЕКТОР ЗА МОНЕТАРНЕ И ДЕВИЗНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
Генерални директор Телефон: 011/3338-096
Никола Драгашевић Факс: 011/3338-208
  Имеjл: monetarne.operacije@nbs.rs
    devizne.operacije@nbs.rs

СЕКТОР ЗА ДЕВИЗНЕ ПОСЛОВЕ И КРЕДИТНЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Генерални директор Телефон: 011/3337-911
Стефан Ковачевић Факс: 011/3338-760
  Имејл: devizno.kreditni@nbs.rs

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ
Генерални директор Телефон: 011/3027-146
Дарко Ковачевић  Имејл: finansijska.stabilnost@nbs.rs

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА И СТАТИСТИКУ
Генерални директор Телефон: 011/3027-247
Саво Јаковљевић Факс: 011/3027-359
  Имеjл: istrazivanje@nbs.rs

ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ СА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Директор Телефон: 011/3027-365
  Факс: 011/3338-364
  Имеjл: international@nbs.rs

ЦЕНТАР ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНАКА
Директор Телефон: 011/333-8744, 333-8670
Ана Трифуновић Репац Факс: 011/333-8751
  Имејл: restrukturiranje@nbs.rs 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ
Генерални директор Телефон: 011/3337-632
Мирослав Ђукановић Факс: 011/3337-730
  Имејл: trezor@nbs.rs

СЕКТОР ЗА ПЛАТНИ СИСТЕМ
Генерални директор Телефон: 011/3338-051, 3338-050
  Факс: 011/3338-088
  Имеjл: platni.sistem@nbs.rs

СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ
Генерални директор Телефон: 011/3338-365, 3338-366
Ранко Алексић Факс: 011/3338-388
  Имеjл: prinudna.naplata@nbs.rs

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
Генерални директор Телефон: 011/3027-265
Јасмина Печеница Факс: 011/3282-539
  Имеjл: interna.revizija@nbs.rs

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Генерални директор Телефон: 011/3027-224
Дејан Девић Факс: 011/3027-356
  Имејл: dzpp@nbs.rs

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ
Генерални директор  Телефон: 011/3337-760, 3337-761
Драгана Миловић Факс: 011/3337-848
  Имеjл: drf@nbs.rs

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНO-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Генерални директор Телефон: 011/3337-510
Дејан Ковачевић Факс: 011/3337-628
011/3637-628
  Имеjл: ict@nbs.rs

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА
Генерални директор Телефон: 011/3027-143
Бојана Милошевић Факс: 011/3027-232
  Имеjл: ljudski.resursi@nbs.rs

ДИРЕКЦИЈА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Генерални директор Телефон: 011/3338-611
Драгана Мићковић   011/3337-889
  Имеjл: opsti.poslovi@nbs.rs

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКЕ
Генерални директор Телефон: 011/3338-087
Јелена Ећимовић Вучинић Факс: 011/3337-867
  Имејл: nabavke@nbs.rs

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛИНГ
Директор    
  Имејл: kontroling@nbs.rs 

ЦЕНТАР ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ И АНАЛИЗУ
Директор    
  Имејл: izvestavanje.analiza@nbs.rs 

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА
Генерални директор Телефон: 011/3338-457
Дарко Стаменковић Имеjл: kontrola.banaka@nbs.rs

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА
Генерални директор  Телефон: 011/3338-213
Ђорђе Анђелић  Факс: 011/3338-250
  Имејл: osiguranje@nbs.rs

ЦЕНТАР ЗА СУПЕРВИЗИЈУ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Директор  Телефон: 011/3338-780
Радмила Ристић  Имеjл: supervizija.is@nbs.rs

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Генерални директор Телефон: 011/3338-251
Бојан Терзић Имеjл: zastita.korisnika@nbs.rs

ЦЕНТАР ЗА ПОСЕБНУ КОНТРОЛУ - AML
Директор Телефон: 011/3337-951 
Марко Маринковић Имејл: centar.aml@nbs.rs

ФИЛИЈАЛЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У БЕОГРАДУ
Устаничка 130 Телефон: 011/3337-815, 3337-810
Директор Факс: 011/3338-588
Вера Пантовић Имеjл: filijala.beograd@nbs.rs

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
Васе Стајића 22 Телефон: 021/525-442, 021/4880-622
Директор Факс: 021/4880-908
Марко Пурић Имејл: filijala.ns@nbs.rs

Саветник гувернера за регионални надзор у филијалама у Крагујевцу, Нишу и Ужицу
Никола Дашић Телефон: 011/3338-389
  Факс: 011/3338-388
  Имејл: nikola.dasic@nbs.rs

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У НИШУ
Милојка Лешјанина 19 Телефон: 018/506-512, 506-510
Директор Факс: 018/506-544
Марија Кларић  Имеjл: filijala.nis@nbs.rs

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У КРАГУЈЕВЦУ
Бранка Радичевића 16а Телефон: 034/506-407, 034/506-405
Директор Факс: 034/506-437
Владан Вуловић Имејл: filijala.kragujevac@nbs.rs

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У УЖИЦУ
Трг партизана 8 Телефон: 031/592-311
Директор Факс: 031/592-350
Владо Максимовић Имејл: filijala.uzice@nbs.rs

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА
Пионирска 2, 11030 Београд Телефон: 011/3692-056
Генерални директор Факс: 011/3691-265
Ненад Рашковић Имејл: zin@nbs.rs