latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери–набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара

 

Набавка чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара Документација Рок за достављање понуда
Р-112/2020 – Материјал за потребе обраде и производње кованих производа Позив
Подаци релевантни за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Упутство за шифровање документа
Обавештење о продужењу рока
Нови подаци релевантни за подношење понуда
24. 04. 2019. do 11.00 h