latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска стабилност | Информације за инвеститоре и аналитичаре | Кредитни рејтинг

Кредитни рејтинг Републике Србије за дугорочно задуживање

Република Србија сарађује са рејтинг агенцијама S&P,  Fitch и Moody’s које оцењују њен кредитни рејтинг за дугорочно и краткорочно задуживање, у страној и домаћој валути. У следећој табели приказани су актуелни кредитни рејтинзи за дугорочно задуживање, у страној валути Републике Србије код наведених агенција. 

  Standard and Poor’s Fitch Ratings Moody’s Investors Service
Рејтинг ББ+ / стабилни изгледи ББ+ / стабилни изгледи Ба3 / позитивни изгледи
Датум 01. 05. 2020. 27. 03. 2020. 06. 09. 2019.
Активност потврђен рејтинг потврђен рејтинг потврђен рејтинг

Извор: Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s Investors Service

Први кредитни рејтинг (Б+, стабилни изгледи) Србији је додељен 1. новембра 2004. године од стране агенције S&P. Агенција Fitch је ангажована 2005. године, када је Србији додељен рејтинг (ББ-, стабилни изгледи) док је агенција Moody’s први рејтинг (Б1, стабилни изгледи) доделила 14. јула 2013. Преглед кредитних рејтинга Републике Србије за дугорочно задуживање у страној валути по рејтинг агенцијама, од првог додељеног до актуелног рејтинга дат је у табелама. Саопштења рејтинг агенција можете наћи на линковима „саопштење“.

Standard and Poor’s

Рејтинг изгледи Датум Активност
ББ+ / стабилни 01. 05. 2020. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ+ / позитивни изгледи 13. 12. 2019. повећан рејтинг
Саопштење
ББ / позитивни изгледи 15. 06. 2019. потврђен рејтинг
ББ / позитивни изгледи 14. 12. 2018. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ / стабилни изгледи 15. 06. 2018. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ / стабилни изгледи 15. 12. 2017. повећан рејтинг
Саопштење
ББ- / позитивни изгледи 16. 06. 2017. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / позитивни изгледи 16. 12. 2016. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 01. 07. 2016. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 15. 01. 2016. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 17. 07. 2015. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 16. 01. 2015. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 11. 04. 2014. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 25. 10. 2013. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 28. 03. 2013. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 07. 08. 2012. снижен рејтинг
Саопштење
ББ / стабилни 16. 03. 2012. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ / стабилни 16. 03. 2011. повећан рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 01. 12. 2009. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 31. 07. 2009. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 19. 12. 2008. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 11. 03. 2008. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 10. 07. 2007. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / позитивни 25. 04. 2007. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / позитивни 28. 02. 2006. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 18. 07. 2005. повећан рејтинг
Саопштење
Б+ / стабилни 08. 04. 2005. потврђен рејтинг
Саопштење
Б+ / стабилни 01. 11. 2004. додељен рејтинг
Саопштење

Извор: Standard and Poor’s

Fitch Ratings

Рејтинг / изгледи Датум Активност
ББ+ / стабилни 27. 03. 2020. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ+ / стабилни 27. 09. 2019. повећан рејтинг
Саопштење
ББ / стабилни 03. 05. 2019. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ / стабилни 09. 11. 2018. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ / стабилни 15. 06. 2018. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ / стабилни 15. 12. 2017. повећан рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 16. 06. 2017. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 16. 12. 2016. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 17. 06. 2016. повећан рејтинг
Саопштење
Б+ / позитивни 18. 12. 2015. потврђен рејтинг
Саопштење
Б+ / стабилни 03. 07. 2015. потврђен рејтинг
Саопштење
Б+ / стабилни 09. 01. 2015. потврђен рејтинг
Саопштење
Б+ / стабилни 11. 07. 2014. потврђен рејтинг
Саопштење
Б+ / стабилни 17. 01. 2014. снижен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 26. 07. 2013. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 16. 08. 2012. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 09. 11. 2011. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 11. 11. 2010. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 28. 10. 2009. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / негативни 23. 12. 2008. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 02. 08. 2007. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 25. 04. 2006. потврђен рејтинг
Саопштење
ББ- / стабилни 19. 05. 2005. додељен рејтинг
Саопштење

Извор: Fitch Ratings

Moody’s Investors Service

Рејтинг / изгледи Датум Активност
Ba3 / позитивни 06. 09. 2019. потврђен рејтинг
Саопштење
Ба3 / стабилни 17. 03. 2017. повећан рејтинг
Саопштење
Б1 / позитивни 18. 03. 2016. потврђен рејтинг
Саопштење
Б1 / стабилни 14. 07. 2013. додељен рејтинг
Саопштење

Извор: Moody’s Investors Service