Народна банка Србије
 
Финансијска стабилност | Информације за инвеститоре и аналитичаре | Кредитни рејтинг

Кредитни рејтинг земаља матица банака које послују у Републици Србији

Међународне рејтинг агенције додељују Републици Србији и другим земљама рејтинге сервисирања дуга у домаћој и страној валути. У доњој табели приказан је рејтинг сервисирања дугорочног дуга за земље матица банака које послују на финансијском тржишту Републике Србије, које су ангажовале агенције S&P, Fitch и/или Moody’s. Приказани рејтинзи су за задуживање у домаћој и страној валути за наведене земље.

Земља Агенција за рејтинг – Кредитни рејтинг за дугорочно задуживање
Standard and Poor’s Fitch Ratings Moody’s Investors Service
страна валута  домаћа валута страна валута домаћа валута страна валута домаћа валута
Аустрија АА+ АА+ АА+ АА+ Аa1 Аa1
Грчка ББ- ББ- ББ ББ Б1 Б1
Италија БББ БББ БББ БББ Баа3 Баа3
Мађарска БББ БББ БББ БББ Баа3 Баа3
Немачка ААА ААА ААА ААА Ааа Ааа
Русија БББ- БББ БББ БББ Баа3 Баа3
САД AA+ AA+ ААА ААА Ааа Ааа
Словенија АА- АА- А А Баа1 Баа1
Француска АА АА АА АА Аа2 Аа2
Норвешка ААА ААА ААА ААА Ааа Ааа
Турска Б+ ББ- ББ- ББ- Б1 Б1
Уједињени Арапски Емирати - - - - Аа2 Аа2
Кина А+ А+ А+ А+ А1 А1

Извор: Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s Investors Service

Датум последње промене рејтинга: 24. јануар 2020.