latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи и регулаторне мере из области финансијске стабилности

 

 

Кредитне олакшице 

  • Одлука о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности 
  • Упутство за спровођење одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности 
  • Преглед јединствених шифара банака које се користе при попуњавању платног налога

Краткорочни кредити

  • Одлука о условима и начину одобравања кредита за хитно обезбеђење ликвидности банака
  • Одлука о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности 
  • Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности 
  • Преглед јединствених шифара банака које се користе при попуњавању платног налога

Своп куповина и своп продаја девиза

  • Одлука о условима и начину обављања своп куповине и своп продаје девиза између Народне банке Србије и банака 
  • Одлука о условима и начину обављања спот куповине и спот продаје девиза између Народне банке Србије и банака 
  • Упутство за обављање аукцијске спот/своп куповине/продаје девиза између Народне банке Србије и банака 

Регулаторне мере