latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области реструктурирања банака

Одлука о ближим условима и начину вршења независне процене вредности имовине и обавеза банке ради утврђивања испуњености услова за покретање поступка реструктурирања
„Службени гласник РС“, бр. 30/2015 и 78/2015

Одлука о ближим условима и начину прибављања и избора понуда за преузимање, односно продаје акција, имовине и обавеза банке у реструктурирању 
„Службени гласник РС“,бр. 30/2015

Одлука о ближим условима конверзије елемената допунског капитала банке, односно банке у реструктурирању и ближим условима и начину вршења отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању 
„Службени гласник РС“,бр. 30/2015

Одлука o минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке 
„Службени гласник РС“,бр. 30/2015 и 78/2017

Одлука о садржини докумената и доказа који се подносе уз захтев за давање дозволе за рад и давање појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије банци за посебне намене, као и о ближим условима и начину давања појединих сагласности и одобрења друштву за управљање имовином
„Службени гласник РС“,бр. 30/2015

Одлука о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе 
„Службени гласник РС“,бр. 78/2015, 78/2017 и 46/2018

Упутство за електронско достављање информација и података потребних за израду и ажурирање плана реструктурирања банке и банкарске групе