Народна банка Србије
 
Монетарна политика | Процес одлучивања

Процес одлучивања о монетарној политици

Одлуке о монетарној политици доноси Извршни одбор Народне банке Србије који чине гувернер и вицегувернери. Извршни одбор доноси одлуке на седницама, већином гласова свих чланова. У случају изједначеног броја гласова, одлучује глас гувернера.

Одлуке Извршног одбора o референтнoj каматнoj стопи заснивају се на анализи макроекономских кретања, пројекцији инфлације и анализи одступања остварене од пројектоване инфлације. Пројекција инфлације се израђује тромесечно и објављује као саставни део Извештаја о инфлацији (у фебруару, мају, августу и новембру). Референтна каматна стопа се мења у складу са економским кретањима и пројекцијама динамике инфлације, тако да доприноси одржавању инфлације у пројектованом оквиру.

Оквирни календар одржавања седница Извршног одбора и план комуникације у вези са објављивањем одлуке о референтној каматној стопи

Седнице Извршног одбора на којима се одлучује о референтној каматној стопи одржавају се, по правилу,  првог радног четвртка након 5. у  месецу, а саопштење за јавност са седнице Извршног одбора на којој се одлучује о референтној каматној стопи објављује се у 12.00 часова на веб-сајту Народне банке. Такође, на сајту је објављен и план комуникације с медијима.

У недељи у којој се одржава седница Извршног одбора на којој се доноси одлука о референтној каматној стопи чланови Извршног одбора ће се уздржавати од састанака са инвеститорима или давања изјава или интервјуа представницима медија. Уколико се, након седнице Извршног одбора, организује прес-конференција гувернера Народне банке Србије, принцип уздржане комуникације с медијима важиће до тренутка одржавања прес-конференције.

Народна банка Србије је на тај начин усвојила праксу већине централних банака  у Европи и свету и  минимизира могућност да се изјаве чланова Извршног одбора тумаче као став који ће опредељивати  гласање на седницама Извршног одбора на којима се одлучује о кретању референтне каматне стопе. Нова правила показују  посвећеност Народне банке остваривању  њеног основног циља – одржавања ценовне стабилности,  пуној транспарентности у доношењу одлука  и једнакој  доступности информација свим актерима на финансијском тржишту.

Седнице извршног одбора