latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Сервисирање јавног дуга | Информације у вези са Дафимент банком и Југоскандиком

Информације у вези са Дафимент банком и Југоскандиком

1) Грађани који су своја потраживања према Дафимент банци АД Београд, у ликвидацији, као и девизна средства код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица (положена преко предузећа Југоскандик д.д. Београд, у стечају) пријавили Трговинском суду у Београду (бивши Привредни суд) или Дипломатској колонији бр. 22, Београд, и уз пријаву доставили копије документације коју поседују могу да позову Службу за обраду података Дафимент банке АД Београд у ликвидацији, односно Службу за обраду података Банке приватне привреде Црне Горе ДД Подгорица (преко Југоскандика) на телефон 011/3449-557, 011/2451-163 и 2439-048.

Након обраде података и израде потврда, Eurobank EFG Штедионица а.д. Београд, раније Национална штедионица − банка, а.д. Београд, доставиће ковертом позив грађанима, у коме ће их обавестити о дану, времену, месту и шалтеру на коме ће моћи да подигну своје потврде и да изврше конверзију тих потврда у обвезнице. Као место издавања потврде узима се место где Eurobank EFG Штедионица а.д. Београд има експозитуру (нпр. Смедерево- експозитура Eurobank EFG Штедионице а.д. Београд, у Смедереву, Нови Београд- експозитура Eurobank EFG Штедионице а.д. Београд, у Новом Београду).

2) Грађани који су до 18. новембра 2002. године пријавили своја потраживања, иако о положеним девизним средствима нису поседовали никакву документацију, а у међувремену су пронашли део или целокупну документацију, фотокопије исте могу да доставе на адресу Макензијева 41/I, Београд.

Ако Комисија накнадно пронађе оригиналну документацију таквих грађана – издаће потврду на основу које ће Eurobank EFG Штедионица а.д. Београд доставити позив грађанима, а даљи поступак је исти као у регуларном случају.

3) Потраживања грађана по динарским улозима неће се исплаћивати, с обзиром да Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица ("Службени лист СРЈ", бр. 36/02) регулише само девизну штедњу.

Грађани су могли да пријаве своја потраживања до 18. новембра 2002. године, у року од 90 дана од дана објављивања Одлуке о начину и условима издавања потврде о утврђивању права на исплату доспелих обавеза депонентима Дафимент банке АД Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили код Банке приватне привреде Црне Горе ДД Подгорица ("Сл.гласник РС", бр. 48/2002).