latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика

Монетарна политика

Народна банка Србије је јавна институција одговорна за чување вредности, односно куповне снаге новца.

Монетарна и финансијска стабилност

Кључна улога Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у валуту.

Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем, у коме банке и друге финансијске организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

Функције Народне банке Србије

  • Народна банка Србије управља новцем и каматним стопама како би остварила ниску, стабилну и предвидиву стопу инфлације, чиме ствара амбијент за постизање одрживог економског развоја и раста запослености.
  • Старајући се о вредности националне валуте, доприноси расту животног стандарда грађана.
  • Управљајући новцем и кредитима, Народна банка Србије утиче на јачање и чување поверења јавности у динар, што привредницима и грађанима олакшава доношење пословних одлука и планирање будућности.
  • Народна банка Србије утиче на финансијску стабилност, обезбеђујући сигурност и ефикасност платног система и надгледајући и контролишући активност пословних банака и других финансијских организација.
  • Народна банка Србије је банкар државе и управља девизним резервама земље.

Резултати децембарске анкете о инфлационим очекивањима
20.01.2020. Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима децембарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3±1,5%)...
 
Кретање инфлације у децембру
13.01.2020. Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација је у децембру износила 1,9%...
 
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
09.01.2020. Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%...
 
Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима
20.12.2019. Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима новембарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%)...
 
Кретање инфлације у новембру
12.12.2019. Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација је у новембру износила 1,5%...
 
Сазнајте више
Прописи
Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације
Меморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији
Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2022.
Погледајте...
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Дневна ликвидност банкарског сектора