latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта | Међубанкарско девизно тржиште

Mеђубанкарско девизно тржиштe

У складу са Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта, на девизном тржишту обавља се спот, терминска и своп куповина и продаја девиза, као и куповина и продаја девиза с датумом извршења краћим од спот валуте.

Спот куповина и продаја девиза, у смислу ове одлуке, јесте куповина и продаја девиза за динаре с датумом извршења два радна дана од дана закључења купопродајног уговора, односно дана трговања (спот валута).

Терминска куповина и продаја девиза, у смислу ове одлуке, јесте куповина и продаја девиза за динаре с датумом извршења на одређени дан после спот валуте.

Своп куповина и продаја девиза, у смислу ове одлуке, јесте истовремено уговарање куповине девиза за динаре и продаје девиза за динаре с различитим датумима извршења.

 

Међубанкарска трговина на девизном тржишту

Банке на девизном тржишту купују и продају девизе и ефективни страни новац у складу са Законом о девизном пословању и Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта.