latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта

Операције Народне банке Србије на девизном тржишту - саопштења

Девизне интервенције

Народна банка Србије спроводи режим руковођено пливајућег девизног курса. Девизни курс се формира слободно, на основу понуде и тражње девиза, а Народна банка Србије може да спроводи интервенције на девизном тржишту ради смањења прекомерних краткорочних осцилација курса динара, очувања ценовне и финансијске стабилности и одржавања адекватног нивоа девизних резерви, у складу с Меморандумом Народне банке Србије о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији и програмима монетарне политике.

Девизне своп аукције

Народна банка Србије, у складу с календаром редовних девизних своп аукција EUR/RSD, организује двонедељне и тромесечне аукције своп продаје девиза – евра за динаре и аукције своп куповине девиза – евра за динаре. Девизне своп аукције Народна банка Србије организује ради подстицања развоја међубанкарског своп тржишта, као и подршке ефикаснијем управљању ликвидношћу банкарског сектора и превазилажењу проблема у вези са ограничењима у међубанкарској трговини на тржишту новца.


Саопштења

Двонедељне девизне своп аукције EUR/RSD
27.03.2020. На данашњим двонедељним девизним своп аукцијама EUR/RSD, Народна банка Србије је, на аукцији обезбеђења додатне евро – ликвидности, своп продала 7 милионa евра по просечним пондерисаним своп поенима од 360 и на аукцији обезбеђења додатне динарске ликвидности своп купила 7 милионa евра по просечним пондерисаним своп поенима од 362.
 
Тромесечне девизне своп аукције EUR/RSD
24.03.2020. На данашњим тромесечним девизним своп аукцијама EUR/RSD, Народна банка Србије је, на аукцији обезбеђења додатне евро – ликвидности, своп продала 10 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 2.041 и на аукцији обезбеђења додатне динарске ликвидности своп купила 10 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 2.550.
 
Додатна девизна СВОП аукција – Народна банка Србије банкама обезбедила 14,9 милијарди динара ликвидности
24.03.2020. На јучерашњој додатној тромесечној своп аукцији куповине девиза (евра) за динаре, Народна банка Србије је...
 
Двонедељне девизне своп аукције EUR/RSD
20.03.2020. На данашњим двонедељним девизним своп аукцијама EUR/RSD, Народна банка Србије је, на аукцији обезбеђења додатне евро – ликвидности, своп продала 3 милионa евра по просечним пондерисаним своп поенима од 380 и на аукцији обезбеђења додатне динарске ликвидности своп купила 3 милионa евра по просечним пондерисаним своп поенима од 411.
 
Тромесечне девизне своп аукције EUR/RSD
17.03.2020. На данашњим тромесечним девизним своп аукцијама EUR/RSD, Народна банка Србије је, на аукцији обезбеђења додатне евро – ликвидности, своп продала 15 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 2.340 и на аукцији обезбеђења додатне динарске ликвидности своп купила 15 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 2.560.