Народна банка Србије
 
Финансијска тржишта | Девизне своп аукције EUR/RSD

Девизне своп аукције EUR/RSD

У циљу подстицања развоја међубанкарског своп тржишта, Народна банка Србије, у складу са календаром редовних девизних своп аукција EUR/RSD, организује аукције своп продаје девиза – евра за динаре којим обезбеђује додатну евро-ликвидност и аукције своп куповине девиза – евра за динаре којим обезбеђује додатну динарску ликвидност.

Своп поени – разлика између терминског и спот курса EUR/RSD у девизном свопу – указују на разлику у каматним стопама које носе две валуте, евро и динар, у којима се девизни своп уговара, а израчунавају се на начин утврђен Одлуком о условима и начину обављања своп куповине и своп продаје девиза између Народне банке Србије и банака.

Календар редовних девизних своп аукција EUR/RSD

Обавештење о организовању девизних своп аукција EUR/RSD

Ближе информације о девизним своповима EUR/RSD са Народном банком Србије могу се добити у Одељењу за девизно тржиште, на телефоне: 333-8043, 333-7974 и 333-7970; или на и-мејл: devizno.trziste@nbs.rs.