latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта

Аукције краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности

Народна банка Србије може, у складу са Одлуком о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности, одобравати банкама кредите у динарима с роком доспећа до годину дана на основу залоге хартија од вредности, ради одржавања ликвидности банака.

Ове кредите Народна банка Србије одобрава на аукцијама, на основу залоге хартија од вредности које гласе на динаре, без девизне клаузуле, чија је минимална рочност 90 дана и чији је издавалац Народна банка Србије, Република Србија и међународна финансијска организација и развојна банка или финансијска институција чији је оснивач страна држава и чији је кредитни рејтинг агенција за процену рејтинга Standard&Poor’s или Fitch-IBCA утврдила са „ААА“, односно Moody’s са „Ааа“

Аукције краткорочних кредита

Календар редовних аукција краткорочних кредита
   • Одлука о утврђивању календара редовних аукција краткорочних кредита

Саопштења о одржавању аукција краткорочних кредита
   • Архива одлука о организовању аукција краткорочних кредита

Извештај са аукција краткорочних кредита
   • Архива извештаја са аукција краткорочних кредита

Преглед аукција на којима НБС одобрава краткорочне кредите: 

 

 Ближе информације о аукцијама хартија од вредности могу се добити у Народној банци Србије, Одељењу за операције на отвореном тржишту, на телефоне: 333-8142 и 333-8153; или на и-мејл: operacije.trziste@nbs.rs.

Престанак организовања редовних аукција краткорочних динарских кредита за ликвидност
23.05.2014. Народна банка Србије, почев од јуна 2014. године, неће организовати редовне аукције ради одобравања банкама краткорочних динарских кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности...
 
Аукција краткорочних кредита за ликвидност на дан 20. маја
20.05.2014. Народна банка Србије организовала је 20. маја 2014. године 5. аукцију краткорочних кредита за ликвидност...
 
Аукција краткорочних кредита за ликвидност на дан 22. априла
22.04.2014. Народна банка Србије организовала је 22. априла 2014. године 4. аукцију краткорочних кредита за ликвидност...
 
Аукција краткорочних кредита за ликвидност на дан 25. марта
25.03.2014. Народна банка Србије организовала је 25. марта 2014. године 3. аукцију краткорочних кредита за ликвидност...
 
Аукција краткорочних кредита за ликвидност на дан 25. фебруара
25.02.2014. Народна банка Србије организовала је 25. фебруара 2014. године 2. аукцију краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности по методи варијабилне – вишеструке каматне стопе, са рочношћу кредита од 360 дана, на којој није било захтева банака за коришћење кредита.