latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


У првом тромесечју 2020. године настављен раст безготовинских плаћања
22.05.2020. У првом тромесечју 2020. године настављен је тренд раста броја корисника електронског и мобилног банкарства...
 
IPS НБС систем – нови рекорд броја плаћања
21.05.2020. У Инстант платном систему Народне банке Србије, 20. маја 2020. године реализовано је 133.328 плаћања, што представља нови рекордан дневни број реализованих трансакција од почетка рада наведеног система.
 
Преко 400 домаћих интернет продавница прихвата националну Дина картицу
20.05.2020. Народна банка Србије обавештава грађане да је, с обзиром на значај развоја онлајн трговине, посебно у околностима кроз које је услед пандемије вируса корона прошла и Србија...
 
Народна банка Србије донела инструкцију о начину исплате једнократне новчане помоћи с посебних наменских рачуна
20.05.2020. Грађанима који због здравственог стања или других оправданих разлога нису у могућности да лично подигну готов новац...
 
Komercijalna banka a.d. Beograd омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима, као и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
19.05.2020. На основу одобрења Народне банке Србије...
 
IPS NBS систем – нови рекорд броја плаћања
18.05.2020. У Инстант платном систему Народне банке Србије...
 
Мобилни оператер VIP mobile d.o.o. почео са применом НБС IPS QR кода на својим штампаним рачунима
13.05.2020. Нови привредни субјект који је почео са применом НБС IPS QR кода на својим штампаним рачунима...
 
UniCredit Bank Srbija a. d. Beograd омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима
11.05.2020. На основу одобрења Народне банке Србије...
 
Расте број реализованих плаћања у Инстант платном систему Народне банке Србије
08.05.2020. Инстант платни систем Народне банке Србије бележи стални раст броја реализованих трансакција. Наведени тренд се уочава на графику на ком је приказан недељни број реализованих плаћања од почетка рада система 22.октобра 2018. године па до 3. маја 2020. године.
Рад IPS НБС система у априлу
05.05.2020. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у априлу реализовано је 1.862.040 плаћања.
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Водич за трговце - Закон о међубанкарским накнадама
Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима
Национална стратегија Републике Србије за мала плаћања 2019 - 2024