Народна банка Србије
 
Платни систем | Статистика

Статистика

 

Општи показатељи функционисања платних система Народне банке Србије

Вредност промета и број налога у RTGS систему и Клиринг систему:
 
Вредност промета и број налога у IPS НБС систему
 
Међубанкарски клиринг плаћања у девизама:
 
Општи показатељи RTGS система и Клиринг система:
 
Тренд показатеља платног промета (од јануара 2014. до децембра 2019)
Рекордне вредности промета и броја налога у RTGS систему и Клиринг систему (2007-2019)

Подаци у вези са пружањем платних услуга и издавањем електронског новца, које пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије тромесечно, почев од првог тромесечја 2016. године

Подаци о извршеном интерном и међубанкарском платном промету, други подаци у вези са платним прометом у земљи и подаци о пословању са платним картицама, које су банке достављале Народној банци Србије  - закључно са подацима за четврто тромесечје 2015. године

Статистички подаци о платном промету у РС:

Пословање банака са платним картицама