latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Односи са ММФ-ом | Аранжман за продужено финансирање 2002.

Девета транша

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда (Фонд), на седници одржаној 15. децембра 2004. године, позитивно је оценио резултате остварене у спровођењу економског програма у оквиру четврте ревизије резултата трогодишњег аранжмана за продужено финансирање. Успешно завршена ревизија омогућила је повлачење средстава девете транше аранжмана у износу од 62,5 милиона специјалних права вучења (СПВ) (око 95,6 милиона долара).

Аранжман за продужено финансирање закључен је 13. маја 2002. године у укупном износу од 650 милиона СПВ (око 994,6 милиона долара) као подршка економском програму Србије и Црне Горе у периоду 2002 – 2005. године. Србија и Црна Гора је до сада повукла средства у укупном износу од 400 милиона СПВ (око 612 милиона USD).

Након повлачења девете транше, преостала средства у укупном износу од 187,5 милиона СПВ (око 286 милиона долара) моћи ће да се повуку до истека аранжмана 13. маја 2005. године.

Одбор извршних директора Фонда одобрио је одлагање испуњења структурног критеријума извршења утврђеног за крај јуна 2004. који се односи на усвајање Закона о стечају, као и два квантитативна критеријума извршења утврђена за крај септембра 2004. који се односе на уговарање или издавање гаранција за нова задужења у иностранству под неконцесионалним условима и издавање нових гаранција по основу дуга који домаћа предузећа имају према банкама. Одбор је такође одобрио прерасподелу износа будућих транши по овом аранжману и утврдио нови квантитативни критеријум извршења, који се односи на зараде у јавним предузећима која се прате у оквиру програма, три нова структурна критеријума извршења, као и измену максималних и минималних лимита у погледу појединих квантитативних критеријума извршења планираних за крај децембра 2004. године.

Током заседања Одбора извршних директора Фонда, гђа Anne Krueger, први заменик генералног директора Фонда и вршилац дужности председавајућег на том састанку, истакла је следеће:

"Током претходног периода у Србији и Црној Гори остварен је снажан привредни раст и задовољавајући ниво девизних резерви, али су у порасту стопа инфлације и спољнотрговински дефицит. Оваква кретања резултат су наглог раста домаће тражње као последице повећања нивоа зарада, нагле кредитне експанзије, слабих извозних резултата и високе цене нафте на светском тржишту. Напредак у спровођењу структурних реформи, посебно у процесу реструктурирања предузећа, био је различит и имао је утицај на слабе извозне резултате. Очекује се да постигнути договор са Лондонским клубом поверилаца повољније утиче на динамику сервисирања спољног дуга земље.

У светлу ових чињеница, од средине 2004. године пооштрено је спровођење фискалне и монетарне политике с циљем смањења неравнотеже у размени са иностранством и даљег смањења стопе инфлације. Државни органи су чврсто опредељени за оживљавање спровођења структурних реформи како би се створили услови за остваривање снажног и одрживог привредног раста.

У области фискалне политике, програмом је предвиђено смањење пореског оптерећења, као и прелазак на индиректно опорезивање, којим би се дао подстрек повећању стопе запослености и инвестирања. На страни расхода, рационализација буџетске потрошње допринеће смањењу државног апарата и повећању простора за раст инвестиционе потрошње и сервисирање дуга у средњорочном периоду.

Кредитна експанзија, нарочито потрошачких кредита, убрзана је током 2004. године, што је допринело порасту дефицита у текућим трансакцијама са иностранством. Позитивно је оцењена одлука монетарне власти у Републици Србији да се ограничи кредитна активност и реше питања пруденцијалних ризика. Такође је важна спремност да се пооштре услови за одобравање кредита од стране банака, у случају да најновије мере не успоре раст кредитне активности. Неопходно је даље јачање контроле банкарског сектора, као и доследно спровођење пруденцијалне регулативе.

Програмом се предвиђа убрзање спровођења структурних реформи и процеса приватизације с циљем одржавања снажног привредног раста, као и повећања продуктивности. Истрајност у спровођењу реформи, укључујући и примену нове регулативе о стечајном поступку, биће основа за прерасподелу средстава у успешна извозно оријентисана предузећа, чиме би се подстакао раст извоза.

Сазнајте више...
Прва транша
Друга транша
Трећа и четврта транша
Пета и шеста транша
Седма и осма транша
Девета транша
Десета и једанаеста транша
Завршетак последње ревизије Аранжмана за продужено финансирање
Консултације по члану IV и постпрограм мониторинг