latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Односи са ММФ-ом | Аранжман за продужено финансирање 2002.

Пета и шеста транша

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда (ММФ) окончао је 30. јула друго разматрање резултата у спровођењу економског програма и структурних мера у оквиру Аранжмана за продужено финансирање, одобреног Србији и Црној Гори 13. маја 2002. године у укупном износу од 650 милиона специјалних права вучења (око 911 милиона САД долара) (Press Release No.03/133).
Позитивна оцена Одбора о оствареним резултатима и одлагање испуњења критеријума извршења утврђених за крај јуна, који се односе на нето девизну активу и повећање цене електричне енергије, омогућили су Србији и Црној Гори да повуче средства пете и шесте транше тог аранжмана у укупном износу од 100 милиона специјалних права вучења (око 140 милиона САД долара). Истовремено, Србији и Црној Гори је одложена обавеза отплате коришћених финансијских средстава у износу од 18,75 милиона специјалних права вучења (око 26 милиона САД долара), која доспева у периоду септембар-децембар ове године.

Први заменик генералног директора и председавајући на састанку Одбора гђа Anne Krueger је том приликом изјавила да економска ситуација у Србији и Црној Гори наставља да се побољшава, уз даље смањење инфлације, јачање спољнотрговинског биланса и умерено повећање производње и извоза. Недавно спровођење структурних реформи, хармонизација економских односа држава чланица заједнице, као и реструктурирање великих државних предузећа у Србији допринеће већој ефикасности привређивања.

Оцењено је да су циљеви економске политике које су утврдили власти Србије и Црне Горе за другу половину године позитивни и усмерени ка постизању ниске стопе инфлације, одрживом привредном расту, јачању спољне позиције земље и повећању економске конкурентности. Да би се ти циљеви остварили, биће неопходно даље спровођење здраве макроекономске политике и убрзање темпа структурних реформи.

Вођење монетарне политике и политике девизног курса, које имају за циљ јачање спољне позиције земље, уз истовремено даље смањење стопе инфлације, оцењено је као одговарајуће, посебно имајући у виду остварену флексибилност политике курса динара.

На састанку је поздрављено недавно доношење закона којим се штити независност и кредибилитет Народне банке Србије и унапређује систем одговорности и интерне контроле. Такође је поздрављена решеност новоизабраног гувернера да настави доследно спровођење здраве монетарне политике.

Истакнуто је да ће настојање власти да убрза структурне реформе имати кључну улогу у привлачењу страних директних инвестиција, као и да ће даља финансијска подршка донатора и кредитора и ефикасна употреба тих средстава ублажити социјална оптерећења реформи које су у току.

Властима Србије и Црне Горе препоручено је да наставе преговоре у циљу постизања споразума са повериоцима Лондонског клуба и другим кредиторима о отпису и репрограмирању дуга под истим или сличним условима постигнутим са повериоцима Париског клуба.

Сазнајте више...
Прва транша
Друга транша
Трећа и четврта транша
Пета и шеста транша
Седма и осма транша
Девета транша
Десета и једанаеста транша
Завршетак последње ревизије Аранжмана за продужено финансирање
Консултације по члану IV и постпрограм мониторинг