latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Односи са ММФ-ом | Аранжман за продужено финансирање 2002.

Завршетак последње ревизије Аранжмана за продужено финансирање

Позитивном оценом Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда (ММФ), на седници одржаној 7. фебруара 2006. године, окончана је шеста, последња ревизија економског програма, чиме је успешно завршен трогодишњи финансијски аранжман са овом међународном финансијском институцијом. Завршетак последње ревизије омогућио је повлачење средстава у износу од 62,5 милиона специјалних права вучења (око 90,1 милион USD), чиме су у потпуности искорисћена средства одобрена у оквиру овог аранжмана. Поред тога, завршетак финансијског аранжмана са ММФ-ом омогућио је реализацију преосталог отписа од 15% репрограмираног дуга према повериоцима Париског клуба у вредности од око 700 милиона USD.

Аранжман за продужено финансирање (Extended fund facility) одобрен је Србији и Црној Гори у мају 2002. године у укупном износу од 650 милиона специјалних права вучења (око 937,2 милиона USD) као подршка економском програму стабилизације и реформи за период 2002–2005. године. Трајање трогодишњег финансијског аранжмана са ММФ-ом продужено је до 28. фебруара 2006. године.

Усвајајући извештај, Одбор извршних директора одобрио је одлагање испуњења два квантитативна критеријума извршења за крај септембра 2005. године који се односе на кредитирање јавне управе и зараде у посматраним јавним предузећима, као и испуњење пет структурних критеријума извршења у вези са издвајањем радних јединица из јавних предузећа које не обављају основне функције и накнадним усвајањем закона у Скупштини.

Током заседања Одбора извршних директора истакнуто је да су остварени снажан привредни раст и висока стопа раста извоза, подржани убрзаним спровођењем структурних реформи. Реструктурирање и приватизација банака, као и побољшана пословна клима, повећали су инвестиције, док су рестриктивном фискалном политиком смањене макроекономске неравнотеже. Усвајање новог закона о банкама представља важан корак у правцу приближавања међународним стандардима. Висока инфлација и дефицит текућег платног биланса и даље изазивају забринутост и повећавају ризик на промене које се дешавају у међународном окружењу.

Оцењено је да би након завршетка трогодишњег аранжмана са ММФ-ом требало да буде настављено доследно спровођење чврсте макроекономске политике и убрзан процес структурних реформи како би се смањила инфлација и дефицит текућег платног биланса, ограничила тражња и остварио одржив привредни раст.

У наредном периоду очекује се спровођење рестриктивне монетарне политике с циљем заустављања убрзаног раста кредитне активности и даљи развој тржишно оријентисаних монетарних инструмената од стране Народне банке Србије. Изражен раст одобравања кредита индексираних у девизама и раст ненаплаћених потраживања захтеваће јачање контроле пословних банака. Политика девизног курса у Србији требало би, с једне стране, да утиче на смањење инфлаторних очекивања, а, с друге, да не угрози спољну конкурентност земље.

Фискална политика у Србији у 2006. години биће и даље рестриктивна како би допринела смањењу дефицита текућег платног биланса и инфлације. Смањење јавних расхода биће резултат свеобухватне реформе у сектору здравства, рационализације броја запослених у војсци, као и смањења субвенција. Економске власти у земљи намеравају да на страни јавних прихода остваре уштеду већу од очекиване, што би требало да повећа флексибилност фискалне политике и њену средњорочну одрживост.

Сазнајте више...
Прва транша
Друга транша
Трећа и четврта транша
Пета и шеста транша
Седма и осма транша
Девета транша
Десета и једанаеста транша
Завршетак последње ревизије Аранжмана за продужено финансирање
Консултације по члану IV и постпрограм мониторинг