latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Односи са ММФ-ом | Аранжман за продужено финансирање 2002.

Седма и осма транша

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда (ММФ), на седници одржаној 7. јуна 2004. године, позитивно је оценио спровођење економског програма Србије и Црне Горе у оквиру трећег разматрања резултата трогодишњег аранжмана за продужено финансирање (Extended Fund Facility), закљученог 13. маја 2002. у укупном износу од 650 милиона специјалних права вучења (око 953 милиона долара). Србија и Црна Гора је до сада повукла шест транши средстава у укупном износу од 300 милиона специјалних права вучења (око 442 милиона долара).

Завршетак трећег разматрања резултата у спровођењу договореног економског програма и одлагање испуњења критеријума извршења утврђеног за крај децембра 2003, који се односи на износ нето банкарских кредита држави, омогућили су Србији и Црној Гори коришћење средстава по основу седме и осме транше аранжмана у укупном износу од 100 милиона специјалних права вучења (око 147 милиона долара).

Одлуком Одбора извршних директора ММФ-а предвиђено је да се преостали износ средстава одобрених у оквиру овог аранжмана повлачи у четири једнаке транше од по 62,5 милиона специјалних права вучења до краја трајања аранжмана.

Први заменик генералног директора и председавајући састанка Одбора извршних директора ММФ-а гђа Кругер изјавила је да је остварен значајан напредак у Србији и Црној Гори у погледу смањења стопе инфлације, привлачења страних директних инвестиција и јачања девизних резерви, а да је спровођење макроекономске политике углавном у складу са планираним оквирима. Ради постизања одрживог привредног раста и јачања спољне позиције земље, спровођење макроекономске политике у наредном периоду треба да буде усмерено на ограничавање потрошње, а структурне реформе убрзане како би привреда могла да одговори бољом понудом.

На Одбору извршних директора ММФ-а оцењено је да су циљеви макроекономске политике и план спровођења структурних реформи који су утврђени у економском програму за 2004. годину одговарајући и усмерени ка смањењу дефицита рачуна текућих трансакција, јачању изгледа за даљи привредни раст и отклањању постојеће фискалне и платнобилансне неравнотеже.

Монетарне власти намеравају да задрже строге услове кредитирања у циљу постизања планиране стопе инфлације и очувања нивоа девизних резерви земље. Уз заустављање инфлаторних притисака, кључни фактор у побољшању спољне конкурентности је ограничење раста плата.

У оквиру спровођења фискалне политике током 2004. године планира се преусмеравање потрошње са текућих на инвестиционе намене. Ради постизања одрживе фискалне позиције, неопходно је да се расходи рационализују, нарочито да се смање субвенције и задржи под контролом раст плата и социјалних трансфера.

Гђа Кругер је истакла да у наредном периоду треба убрзати спровођење структурних реформи. Кључни елемент за стварање здравог банкарског система је спровођење процеса приватизације банака. Реструктурирање државних предузећа која лоше послују и њихова приватизација такође представљају приоритет. Поред тога, потребно је донети неопходне законске прописе с циљем увођења пореза на додату вредност почетком 2005. године, постављања основе за ефикасније функционисање стечајне процедуре и успостављања регулаторног оквира за реструктурирање у сектору енергетике.

Истовремено, властима је препоручено да наставе преговоре са повериоцима Лондонског клуба поверилаца и другим кредиторима о реструктурирању дуга под условима сличним онима који су добијени од Париског клуба. С тим у вези, гђа Кругер је истакла да ће успех у највећој мери зависити од кредибилитета власти у одлучном спровођењу економске политике.

Сазнајте више...
Прва транша
Друга транша
Трећа и четврта транша
Пета и шеста транша
Седма и осма транша
Девета транша
Десета и једанаеста транша
Завршетак последње ревизије Аранжмана за продужено финансирање
Консултације по члану IV и постпрограм мониторинг