latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Сарадња са Европском унијом

Европска инвестициона банка - зајмови за мала и средња предузећа, предузетнике и локалну самоуправу

Од средине 2002. Европска инвестициона банка је Републици Србији одобрила пет Апекс зајмова за мала и средња предузећа, предузећа средње тржишне капитализације, приоритетне пројекте, предузетнике и локалну самоуправу у укупном износу од 1.065 милиона евра.

Средства прва четири зајма, у укупном износу од 565 милиона евра, у потпуности су искоришћена кроз реализацију 630 кредита, а по том основу је планирано отварање 6.920 радна места.

Нови, пети Апекс зајам

Европска инвестициона банка је Републици Србији одобрила нови, пети Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете у износу од 500 милиона евра.

Из прве транше III/А од 150 милиона евра одобренo је 184 кредитa малим и средњим предузећима, предузетницима и локалној самоуправи у укупном износу од 148,4 милиона евра.

Реализација друге транше III/Б од 150 милиона евра овог зајма отпочела је септембра 2017, а до краја јуна 2020. Европска инвестициона банка одобрила је 156 пројекта у износу од 144,4 милиона евра и повучена је 21 транша у укупном износу од 139 милиона евра.

Услови кредитирања:

Износ кредита до 12,5 милиона евра
Рочност кредита
 
до 12 (дванаест) година за пројекте малих и средњих предузећа и предузећа средње тржишне капитализације (почек до четири године)
до 15 (петнаест) година за приоритетне пројекте (почек до пет година)
Каматна стопа променљива коју чини ЕУРИБОР + маржа ЕИБ-а + до 1,75% маржа за посредничке банке + 0,175% накнада за НБС за пројекте којима се подржава запошљавање младих, односно ЕУРИБОР + маржа ЕИБ-а + до 2,5% маржа за посредничке банке + 0,250% накнада за НБС за остале пројекте.
фиксна коју чини камата ЕИБ-а која садржи и маржу ЕИБ-а + до 1,75% маржа за посредничке банке + 0,175% накнада за НБС за пројекте којима се подржава запошљавање младих, односно камата ЕИБ-а која садржи и маржу ЕИБ-а + до 2,5% маржа за посредничке банке + 0,250% накнада за НБС за остале пројекте.

Крајњим корисницима средства овог зајма пласирају се преко следећих посредничких банака:

Детаљније информације у вези са овом кредитном линијом могу се добити преко наведених посредничких банака, као и у Центру за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и финансијским организацијама – Одсек за револвинг кредите Републике Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд (тел.: 011/3027-315, 3027-318, 3027-319, 3027-321, 3027-353).