Народна банка Србије
 
Контрола банака

Потписани споразуми о сарадњи

Међународни споразуми | Споразуми о сарадњи државних институција

Међународни споразуми

Држава/институција Датум потписивања Област
Банке Осигурање ДПФ Финансијски лизинг Платне институције и институције електроонског новца Реструктурирање банака
Кипар
Central Bank of Cyprus 12.12.2001. +          
Central Bank of Cyprus 27.11.2006. +          
Грчка
Bank of Greece 27.12.2002. +          
Република Македонија
Народна банка Републике Македоније 28.05.2008. +          
Агенција за надзор осигурања Републике Македоније 26.10.2015.   +        
Црна Гора
Централна банка Црне Горе 22.04.2003. +          
Словенија
Банка Словеније 02.06.2004. +          
Агенција за заваровални надзор Словеније 26.10.2011.   +        
Агенција за заваровални надзор Словеније 24.01.2020.       +      
Република Српска, Федерација Босне и Херцеговине
Централна банка Босне и Херцеговине
Агенција за банкарство Републике Српске
Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцеговине
23.07.2004. +      +    
Италија
Banca d’ Italia 02.02.2007. +          
Институција за надзор осигурања Републике Италије 13.12.2016.   +        
Мађарска
Hungarian Financial Supervisory Authority 10.01.2008. + +  +  +    
Русија
Централна банка Русије 19.06.2008. +          
Белгија
Комисија за банкарство, финансије и осигурање (CBFA) 04.08.2008. + +    +    
Аустрија
Federal Ministry of Finance and Financial Market Authority јуни 2009   +        
Немачка
Bundesanstalt Fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 22.07.2011. +          
Француска
Autorité de Contrôle Prudentiel (АСР) 11.02.2013. +          
Турска
Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey 09.06.2015. +     +  
Абу Даби
The Abu Dhabi Global Market (ADGM)
Financial Services Regulatory Authority (FSRA)
28.02.2017. + + + + +  
Мултилатерални споразум
Bank of Albania, Bank of Greece, Народна банка Републике Македоније, National Bank of Romania, Bulgarian National Bank, Народна банка Србије, Central bank of Cyprus 06.07.2007. +          
Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, Bank of Albania, Bank of Greece, Народна банка Републике Македоније, Агенција за банкарство Републике Српске, National Bank of Romania, Bulgarian National Bank, Народна банка Србије, Централна банка Босне и Херцеговине, Централна банка Црне Горе, Central Bank of Cyprus 08.02.2008. +          
Босна и Херцеговина, Република Српска, Македонија, Црне Гора, Србија, Албанија и Европско тело за банкарство (ЕВА) 27. 10. 2015. +          
Јединствени одбор за реструктурирање
(Single Resolution Board)
25. 07. 2018.            +

Споразуми о сарадњи државних институција

Институција Датум потписивања Област супервизије
Банке Осигурање ДПФ Финансијски лизинг
Србија
Удружење банака Србије (Кредитни биро) 06.02.2006. +     +
Агенција за осигурање депозита 21.07.2009. +      
Пореска управа Министарства финансија 27.12.2006. + + + +
Комисија за хартије од вредности 27.12.2006. + + + +
Београдска берза 25.09.2007. + + + +
Комисија за заштиту конкуренције 31.01.2008. + + + +
Управа за спречавање прања новца 03.06.2009. + + + +
Агенција за осигурање депозита 06.11.2019. + + + +