latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијски лизинг | Електронско достављање података

Електронско достављање података

Упутство о електронском достављању података које давалац лизинга доставља Народној банци Србије 

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора

Упутство о ближим техничким условима и начину електронског потписа xml докумената који се достављају НБС (ажурирано 01. 04. 2020)novo-cir

Упутство о електронском достављању података о приговору корисника лизинга које давалац лизинга доставља Народној банци Србије 

Упутство за електронско достављање података о имовини и обавезама давалаца финансијског лизинга 

Техничко Упутство за електронско достављање Народној банци Србије података о приговорима корисника које достављају банке, даваоци финансијског лизинга, платне институције, институције електронског новца и јавни поштански оператор, као и клијената и корисника услуга у делатности осигурања које банка и даваоци финансијског лизинга достављају Народној банци Србије