latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2020. године
25.05.2020. Стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2020. године биће одржан 30. јуна 2020. године у просторијама...
 
Саопштење у вези са статусом уговора о осигурању повезаних са уговорима о кредиту/лизингу, а поводом Одлука Народне банке Србије о увођењу мораторијума на уговоре о кредиту, односно уговоре о лизингу
22.05.2020. У вези са пандемијом болести COVID-19, као и у вези са уведеним мораторијумом...
 
Препоруке учесницима на тржишту осигурања
15.04.2020. У циљу заштите здравља корисника услуга осигурања и запослених у сектору осигурања, као и спречавања даљег...
 
Обавештење о одлагању ванредног испитног рока
16.03.2020. Имајући у виду новонасталу ситуацију у вези са потенцијалном пандемијом COVID-19...
 
Листа обвезника под надзором Народне банке Србије који су доставили обавештење и уредну документацију којом се доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео-идентификације
02.03.2020. На основу Одлуке о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средства електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 15/2019), Народна банка Србије је....
 
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора