latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у децембарском испитном року 2019. године
30.12.2019. Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у децембарском испитном року 2019. године
Сектор осигурања у Србији – извештај за треће тромесечје 2019. године
27.12.2019. Сектор осигурања у Србији – извештај за треће тромесечје 2019. године
Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у децембарском испитном року 2019. године
03.12.2019. Распоред полагања стручног и додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у децембарском испитном року 2019. године, који ће се одржати од 9. до 12. децембра 2019. године у просторијама Народне банке Србије, улица Немањина 17...
Коначна листа кандидата који су положили стручни испит у новембарском року 2019. године
26.11.2019. Коначна листа кандидата који су положили стручни испит у новембарском року 2019. године
Обавеза континуираног професионалног усавршавања овлашћених посредника и заступника у осигурању
20.11.2019. Обавештавамо и подсећамо овлашћене посреднике и овлашћене заступнике у осигурању на обавезу континуираног професионалног усавршавања...
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора