latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Прелиминарна листа кандидата који су положили стручни испит у новембарском року 2019. године
15.11.2019. Прелиминарна листа кандидата који су положили стручни испит у новембарском року 2019. године
Списак кандидата који могу да приступе полагању стручног испита у новембарском року 2019. године
05.11.2019. Списак кандидата који могу да приступе полагању стручног испита у новембарском року 2019. године
Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у децембарском испитном року
01.11.2019. Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника...
 
Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2019. године
04.10.2019. Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2019. године
Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2019. године
17.09.2019. Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2019. године
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора