latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Поставите питање Народној банци Србије

Питања и одговори - Добровољни пензијски фондови

Повлачење акумулираних средстава

Да ли постоји могућност да превремено (имам 41 годину) повучем средства акумулирана у добровољном пензијском фонду с циљем да истим превремено отплатим готовински кредит у банци?

ОДГОВОР: Према Закону о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/2005 и бр. 31/2011), уколико имате закључен уговор о чланству пре 17. маја 2011. године, стичете право на повлачење и располагање акумулираним средствима с навршене 53 године живота и можете их повући једнократном исплатом до 100% акумулираних средстава. Уколико је уговор о чланству закључен након 17. маја 2011. године, право сваког члана добровољног пензијског фонда на повлачење и располагање акумулираним средствима стиче се са навршених 58 година живота. У том случају, члан добровољног пензијског фонда може повући једнократном исплатом највише до 30% акумулираних средстава, а право на повлачење и располагање акумулираних средстава може се остварити и пре навршених 58 година живота у случају трајне неспособности за рад према налазу органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Из наведеног следи да не постоји могућност да превремено повучете средства са свог индивидуалног рачуна у доборовољном пензијском фонду ради превремене отплате кредита.